Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Nagrody za najlepsze artykuły naukowe

Autorzy każdego nagrodzonego artykułu dostają do podziału nagrodę w wysokości 15 tys. zł.

Autorzy każdego nagrodzonego artykułu dostają do podziału nagrodę w wysokości 15 tys. zł.

W ramach programu Best Paper wystartował konkurs na najlepsze artykuły naukowe opublikowane w danym roku przez autorów z afiliacją Politechniki Warszawskiej. Program finansowany jest ze środków projektu ”Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”, realizowanego na Politechnice Warszawskiej.

W pierwszej edycji konkursu w 2020 r. nabór zgłoszeń trwa do końca października i obejmuje artykuły opublikowane w 2019 r. W kolejnych edycjach zgłoszenia, obejmujące  artykuły opublikowane w roku poprzedzającym rok aplikowania, będzie można przesyłać do końca maja.

Program skierowany jest do pracowników i doktorantów PW, których dorobek naukowy jest uwzględniany w ewaluacji działalności naukowej Uczelni.

Warunkiem zgłoszenia jest opublikowanie artykułu, stosowanie afiliacji Warsaw University of Technology oraz założenie formularza będącego załącznikiem do regulaminu.

Szczegóły dotyczące programu Best Paper znajdują się w Regulaminie (kliknij).

Formularz zgłoszeniowy (kliknij).

Kontakt: idub.publication@pw.edu.pl