Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Dla administracji

Optymalizacja procesów administracyjnych poprzez wprowadzenie Zarządzania Procesowego ukierunkowanego głównie na projekty badawcze

  • Działanie zakłada opracowanie i bieżące zarządzanie mapą procesów administracyjnych występujących na uczelni oraz wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów.

Dostosowanie struktury organizacyjnej do wsparcia celów Uczelni Badawczej

  • Po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb administracyjno-finansowych kierowników zespołów badawczych realizujących projekty w POB, zostanie opracowana nowa struktura organizacyjna PW. Nowe struktury będą działały w ścisłym powiązaniu z Siecią Centrów Badawczych, zapewniając CB POB wsparcie administracyjne na najwyższym poziomie.

Profesjonalizacja obsługi administracyjnej

  • Wsparcie mobilności pracowników administracji (w tym udział w szkoleniach, konferencjach, pracach grup roboczych) oraz program staży zagranicznych.
  • Uelastycznienie struktury pracowniczej w PW, wypracowanie mechanizmów umożliwiających tworzenie zespołów zadaniowych, w których skład mogą wchodzić pracownicy różnych jednostek i pionów Uczelni.