Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Badanie satysfakcji pracowników

Zapraszamy do udziału w badaniu!

Dziękujemy za udziału w badaniu!

Pod koniec 2020 roku rozpoczęliśmy badanie satysfakcji pracowników PW, którego celem jest diagnoza współpracy między pracownikami naukowymi, a pracownikami administracji. Aby ta współpraca przebiegała sprawnie i profesjonalnie, badanie satysfakcji będzie realizowane regularnie przez najbliższe 5 lat, aby dostarczyć rzetelnej informacji i wspierać nasze środowisko pracy.

Na podstawie uzyskanych wyników możliwe będzie wdrożenie działań, które odpowiedzą na realne potrzeby. PW przewiduje zaoferowanie swoim pracownikom konkretnych form wsparcia w zakresie podnoszenia umiejętności i kompetencji. Dzięki temu wszyscy będziemy mogli lepiej funkcjonować, lepiej planować naszą pracę i lepiej reagować na pojawiające się sytuacje. 

Badanie realizowane jest w ramach projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Dziękujemy za wszystkie wypełnione ankiety! 

Badanie satysfakcji trwało do 31 grudnia 2020 roku. Już wkrótce będziemy mogli podzielić się z Państwem uzyskanymi wynikami.

Prorektor ds. Ogólnych prof. Mirosław Karpierz zapraszał pracowników do udziału w badaniu satysfakcji