Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Aktualności

Konkurs na granty aparaturowe

Data publikacji: 16.06.2021

Zdjęcie przedstawiające kobietę.

Do 15 września 2021 r. trwa nabór wniosków w konkursie na projekty służące wzmocnieniu bazy aparaturowej.

Ultradźwiękowe podejście do atomizacji materiałów funkcjonalnych

Data publikacji: 26.05.2021

Efekt wykorzystania sonotrody ultradźwiękowej jako zimnego tygla - obraz ze skaningowyego mikroskopu elektronowego.

Więcej (materiałów poddanych badaniom) za mniej (pieniędzy) – taki efekt osiągnęli naukowcy z Wydziału Inżynierii Materiałowej dzięki innowacyjnemu podejściu do zagadnienia atomizacji materiałów funkcjonalnych. Swoje badania prowadzą w ramach grantu badawczego Technologie Materiałowe-1.

EZD od strony technicznej - wywiad z Gabrielem Matusem

Data publikacji: 25.05.2021

Według harmonogramu produkcyjne wdrożenie systemu produkcyjnego jest planowane na drugą dekadę listopada 2021 r.

Jesteśmy na końcowym etapie wdrożenia systemu testowego oraz przygotowujemy zarządzenia formalnoprawne. (...) Równolegle opracowywane są procesy, nad którymi pracują cztery zespoły projektowe. To ogrom pracy, ogromny krok milowy. Nikt wcześniej w taki metodyczny sposób się tym nie zajmował - mówi Gabriel Matus, kierownik projektu EZD. Zapraszamy do przeczytania wywiadu.

Nowy odcinek naukowego podcastu „Trzy kwadranse z badawczą”

Data publikacji: 25.05.2021

Logo podcastu

Reaktywna forma tlenu jest szkodliwa dla organizmów. Jednak kontrolowane wykorzystanie jej naturalnych właściwości zmienia ją w uniwersalny utleniacz i umożliwia jej wykorzystanie w medycynie, w tym w szczególności w terapii leczenia nowotworów oraz jako uniwersalny, nieinwazyjny środek odkażający. Jak? Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka podcastu.

CyberSummer@WUT - granty badawcze dla studentów

Data publikacji: 20.05.2021

Program skierowany jest do studentów II II stopnia kierunków związanych z działalnością POB Cyberbezpieczeństwo i analiza danych.

Do 30 czerwca studenci II stopnia kierunków związanych z działalnością POB Cyberbezpieczeństwo i analiza danych mogą składać wnioski o grant badawczy w programie CyberSummer@WUT.

EZD w zamówieniach publicznych - wywiad z Agnieszką Gawrońską-Chrobak

Data publikacji: 18.05.2021

- EZD to narzędzie, które ma ułatwić pracę, poprawić jej jakość, ułatwić udzielanie zamówień publicznych oraz ma umożliwić elastyczną pracę z dokumentem. Pandemia uświadomiła nam, że ta zmiana to konieczność - mówi Agnieszką Gawrońską-Chrobak, Kierownik Działu Zamówień Publicznych i członek Zespołu projektowego EZD. Czy to oznacza całkowite zlikwidowanie obiegu papierowego? Zapraszamy do lektury wywiadu. 

Wystartował nabór do konkursu na granty dydaktyczne

Data publikacji: 17.05.2021

Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2021 r.

Budżet konkursu wynosi milion złotych, a maksymalne dofinansowanie jednego grantu dydaktycznego nie może przekroczyć 100 tys. zł. Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2021 r. 

Ruszył nabór do programu POSTDOC PW

Data publikacji: 11.05.2021

W ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, uruchamia się program POSTDOC PW.

Celem programu POSTDOC PW jest wzmocnienie potencjału badawczego Politechniki Warszawskiej poprzez zatrudnienie nauczycieli akademickich na stanowiskach adiunkta w grupie pracowników badawczych lub pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w grupie pracowników naukowo-badawczych lub naukowo-technicznych. 

Teoria potwierdzona badaniami

Data publikacji: 11.05.2021

Dwuwymiarowy dyfraktogram rentgenowski krystalicznej warstwy Pd (a) oraz dyfraktogram warstwy całkowicie stopionej impulsem optycznym (b).

Mogłoby się wydawać, że skoro topnienie materiałów krystalicznych jest jedną z najpowszechniej zachodzących przemian fazowych, polegających na przejściu ze stanu stałego w ciekły, to wiemy o tym zjawisku wszystko. Jednak tak nie jest. Naukowcy z PW pracują właśnie nad dogłębnym zbadaniem mechanizmów przemian pomiędzy fazą krystaliczną a ciekłą.

Oświetlenie LED bezpieczne dla ludzkiego wzroku

Data publikacji: 05.05.2021

Luminescencja matryc szklistych.

Światło LED jest męczące dla oczu i może prowadzić do poważnych zaburzeń widzenia. Naukowcy z Politechniki Warszawskiej pracują nad prototypem nowoczesnej białej lampy LED o świetle bezpiecznym dla ludzkiego wzroku.

Konkurs na granty rektorskie dla kół naukowych

Data publikacji: 16.04.2021

Wnioski można składać do 26 kwietnia 2021 r.

Do 26 kwietnia 2021 r. koła naukowe PW mogą składać wnioski o grant rektorski. Działanie jest ściśle związane ze wspieraniem rozwoju utalentowanych studentów.

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją na PW - wywiad z dr Katarzyną Modrzejewską

Data publikacji: 15.04.2021

Bezpośrednio w prace związane z wdrożeniem EZD zaangażowanych jest 40 osób, a pośrednio znacznie więcej - ponad 100.

- Koniec prac zaplanowany jest na 2025 r. W ciągu tych kilku lat, w ramach poszczególnych etapów będą wdrażane kolejne procesy do systemu EZD. Realizacja działania nie będzie odbywała się gwałtownie, a pierwszy etap prac zamkniemy jesienią 2021 r., w nowym roku akademickim - mówi dr Katarzyna Modrzejewska z zespołu zarządzającego projektu IDUB i Komitetu Sterującego EZD. Jak przebiegają prace nad wdrożeniem elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz na czym one polegają? Zapraszamy do lektury wywiadu.

Naukowcy z PW pracują nad nowatorskim materiałem filtracyjnym

Data publikacji: 08.04.2021

Zdjęcie uzyskanych podczas badań nanocząstek. Źródło: materiały nadesłane

Obecny kryzys związany z pandemią koronowawirusa skierował uwagę naukowców na potrzebę stworzenie hybrydowych filtrów włókninowych, które będzie można wykorzystywać w instalacjach klimatyzacyjnych, czy wentylacyjnych budynków, w szczególności szpitali i innych placówek ochrony zdrowia. Nad takim właśnie rozwiązaniem pracuje zespół badaczy z Politechniki Warszawskiej, który realizuje swój projekt dzięki finansowaniu z grantu badawczego Technologie Materiałowe-1.

Informacja dot. zmian w regulaminie Programu Mobilności Doktorantów Szkół Doktorskich

Data publikacji: 29.03.2021

Informacja dot. zmian w regulaminie Programu Mobilności Doktorantów Szkół Doktorskich

Sprawdź co się zmieniło.

W poszukiwaniu nowych metod tworzenia kompozytów

Data publikacji: 19.03.2021

Powierzchnia pęknięcia otrzymanych kompozytów (SiC + 2.5% wag. Ti3C2)

Jedną z największych wad węglika krzemu, materiału o wysokiej twardości, wykorzystywanego m.in. w przemyśle narzędziowym, jest jego niska odporność na kruche pękanie. Najczęściej w celu jej poprawy wytwarza się kompozyty na jego osnowie. Niestety, większość materiałów pełniących rolę umocnienia (kompozytów) i podwyższających odporność na kruche pękanie, jednocześnie obniża inne właściwości węglika krzemu, w tym jego twardość i maksymalną temperaturę pracy materiału. Nieustanie trwają prace nad znalezieniem idealnego rozwiązania tego problemu.

Wystartował podcast projektu IDUB na PW

Data publikacji: 12.03.2021

Logo podcastu

Trzy kwadranse z badawczą to cykl rozmów z naukowcami Politechniki Warszawskiej o projektach naukowych realizowanych w ramach grantów badawczych, uzyskanych w konkursach zorganizowanych w ramach realizacji projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Forum pracowników PW

Data publikacji: 10.03.2021

Stwórzmy wspólnie Forum pracowników PW!

Zapraszamy!

Jak związki boru mogą pomóc w odkażaniu powierzchni?

Data publikacji: 05.03.2021

Zdjęcie z mikroskopu konfokalnego; widoczne jest wnikanie fotouczulacza do wnętrza mikroorgainzmu

Oddziaływanie światła z materią jest jednym z najbardziej fascynujących procesów zachodzących w przyrodzie. Jednym z obszarów, w którym te zjawiska są w szczególności interesujące, jest chemia i fizyka związków fotoaktywnych. Grupa naukowców z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej pracuje nad nową koncepcją zaprojektowania efektywnych fotouczulaczy, których główną rolą jest wytwarzanie reaktywnych form tlenu z docelowym zastosowaniem w procesach oczyszczania wody oraz w medycynie.

Konferencja otwarcia konsorcjum ENHANCE

Data publikacji: 04.03.2021

fot. mat. prasowe

Zapraszamy do udziału w konferencji “Launching the Future” – pierwszym publicznym wydarzeniu skierowanym do pracowników, studentów i doktorantów uczelni tworzących konsorcjum ENHANCE.

Druga edycja programu Best Paper

Data publikacji: 01.03.2021

Druga edycja programu Best Paper

W ramach programu Best Paper organizowany jest konkurs na najlepsze artykuły naukowe opublikowane w czasopismach, w danym roku, przez autorów z afiliacją Politechniki Warszawskiej. Program finansowany jest ze środków projektu ”Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”, realizowanego na Politechnice Warszawskiej.  

Zarządzanie procesowe w Politechnice Warszawskiej - nagranie ze spotkania

Data publikacji: 22.02.2021

Zdjęcie z uczelnianego seminarium online dot. zarządzania procesowego w Politechnice Warszawskiej.

Za nami kolejne uczelniane seminarium online. Tym razem uczestnicy spotkania mogli posłuchać o planach wprowadzenia zarządzania procesowego na PW, optymalizacji działalności uczelni, w tym likwidacji czynności zbędnych, powtarzalnych oraz o planach wdrożeniowych dotyczących systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

Wyniki konkursu BEYOND POB

Data publikacji: 18.02.2021

Fot. KFF "Focus"

W rozstrzygniętym konkursie na granty badawcze BEYOND POB do finansowania skierowano 21 projektów.

Eksperyment NA61/SHINE, czyli jak polscy naukowcy podbijają międzynarodowy projekt

Data publikacji: 16.02.2021

Detektor, fot. nadesłane

Fizyka zderzeń ciężkich jonów jest dziedziną, której celem jest poznanie charakteru oddziaływań silnych. Ponieważ nie jest możliwe wyizolowanie pojedynczego ładunku kolorowego, priorytetem stało się opisanie diagramu fazowego silnie oddziałującej materii. Pojedynczy pomiar eksperymentalny nie jest wystarczający, aby taką strukturę zdefiniować. Stąd konieczność przeprowadzenia wielu różnych analiz z wielu dziedzin, gdzie każda z nich daje część odpowiedzi. Duży wkład w prowadzone prace mają naukowcy z Politechniki Warszawskiej.

Mija rok od uroczystej inauguracji projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Data publikacji: 10.02.2021

Fot. Biuro ds. Promocji i Informacji

Co wydarzyło się przez ostatnie 12 miesięcy?

Konsorcjum ENHANCE z finansowaniem 2 mln euro z programu Horyzont 2020

Data publikacji: 09.02.2021

fot. Biuro ds. Promocji i Informacji

Konsorcjum ENHANCE (European Universities of Technology Alliance) otrzymało środki finansowe na realizację projektu „European Universities of Technology Alliance Research and Innovation Action” (ENHANCERIA) w ramach programu Horyzont 2020.