Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Aktualności

Konkurs na granty badawcze IDUB against COVID-19

Data publikacji: 06.05.2020

Ogłoszenie o konkursie IDUB against COVID-19

Ogłaszamy wspólny konkursów wszystkich Centrów Badawczych POB

Ogłoszenie - pierwszy konkurs na granty badawcze CyberiADa-1

Data publikacji: 21.04.2020

Ogłaszamy konkurs na granty badawcze CyberiADa-1 oferowane przez Centrum Badawcze POB Cyberbezpieczeństwo i analiza danych (Centrum POB-CyberAD). Termin składania wniosków upływa dnia 1 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie - pierwszy konkurs na granty badawcze FWEiTE-1

Data publikacji: 17.04.2020

Ogłaszamy konkurs na granty badawcze IDUB-POB-FWEiTE-1 w ramach Centrum Badawczego POB Fizyka Wysokich Energii i Techniki Eksperymentu (w skrócie: POB HEP). Termin składania wniosków upływa 18 maja 2020 r.

Ogłoszenie - pierwszy konkurs na granty badawcze SzIR-1

Data publikacji: 16.04.2020

Ogłaszamy pierwszy konkurs na granty badawcze SzIR-1 w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Sztuczna inteligencja i robotyka. Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie - pierwszy konkurs na granty badawcze FOTECH-1

Data publikacji: 15.04.2020

Ogłaszamy pierwszy konkurs na granty badawcze FOTECH-1 w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Technologie Fotoniczne. 

Ogłoszenie - pierwszy konkurs na granty ENERGYTECH-1

Data publikacji: 15.04.2020

Ogłaszamy pierwszy konkurs na granty badawcze ENERGYTECH-1 w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Konwersja i Magazynowanie Energii (POB Energy). 

Ogłoszenie - pierwszy konkurs na granty Technologie Materiałowe-1

Data publikacji: 14.04.2020

Rozpoczynamy nabór na pierwszy konkurs na granty badawcze Technologie Materiałowe-1 w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Technologie Materiałowe (POB_TM).

Ogłoszenie - pierwszy konkurs na granty BIOTECHMED-1

Data publikacji: 10.04.2020

Inicjujemy pierwszy konkurs na granty badawcze BIOTECHMED-1 w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Biotechnologia i Inżynieria Biomedyczna (POB_BIB).

Seminarium Uczelniane: Prezentacja Centrum Badawczych Priorytetów Obszarów Badawczych (POB)

Data publikacji: 10.04.2020

Logo konkursu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”

Politechnika Warszawska w wyniku konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” uzyskała status uczelni badawczej. To stawia przed nami szereg zadań i wyzwań. Podczas drugiego Seminarium Uczelnianego poświęconego uczelni badawczej zostaną zaprezentowane Centra Badawcze Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB).

Przed nami uroczysta inauguracja projektu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”

Data publikacji: 10.04.2020

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

10 lutego 2020 roku Politechnika Warszawska oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonają uroczystej inauguracji projektu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”. Wydarzenie odbędzie się w formule uroczystego posiedzenia Senatu PW, podczas którego zostanie wręczona pamiątkowa tablica.

Politechnika Warszawska rozpoczyna realizację projektu "Uczelnia Badawcza"

Data publikacji: 10.04.2020

Seminarium Uczelniane „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”

Podczas seminarium uczelnianego dotyczącego programu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”, które odbyło się 4 grudnia 2019 r., wspólnota akademicka poznała szczegóły wniosku konkursowego Politechniki Warszawskiej, a także cele i zadania projektu „Uczelnia Badawcza”, który PW będzie realizowała przez najbliższe sześć lat.   

Seminarium uczelniane: Uczelnia Badawcza

Data publikacji: 10.04.2020

Logo konkursu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”

Politechnika Warszawska w wyniku Konkursu MNiSW „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” uzyskała status uczelni badawczej. Seminarium Uczelniane poświęcone konsekwencjom tego faktu odbędzie się 4 grudnia 2019 r. w godzinach 14:30-17:00 w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej.

Politechnika Warszawska w gronie 10 najlepszych ośrodków akademickich

Data publikacji: 10.04.2020

Rektor PW prof. Jan Szmidt i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin

Podczas oficjalnej konferencji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która odbyła się 30 października 2019 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, ogłoszono wyniki pierwszego konkursu w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. 

„Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”

Data publikacji: 20.02.2013

Za nami uroczysta inauguracja projektu