Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Aktualności

„Nasze działania są bezpośrednio lub pośrednio związane z kapitałem ludzkim”

Data publikacji: 16.09.2020

Za nami pierwsza konferencja sprawozdawcza programu IDUB. Podczas dwudniowego spotkania zaproszeni goście dzielili się swoimi doświadczeniami oraz przemyśleniami po pierwszych miesiącach pracy. Politechnikę Warszawską reprezentowała prof. Małgorzata Lewandowska - Kierownik Zespołu zarządzającego programem IDUB na PW.

Seminarium Uczelniane online: Prezentacja Centrów Badawczych POB

Data publikacji: 15.09.2020

Zapraszamy na wirtualne spotkania z przewodniczącymi Centrów Badawczych Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB).

Pierwsza konferencja sprawozdawcza programu IDUB

Data publikacji: 14.09.2020

„Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału online w I Konferencji sprawozdawczej uczelni biorących udział w pierwszym konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB).

Kwestionariusz Przewodniczącego Centrum Badawczego POB - Technologie materiałowe

Data publikacji: 01.09.2020

profesor Marcin Leonowicz, Przewodniczący POB Materials

Zwiększona liczba publikacji w czasopismach o wysokiej punktacji (powyżej 140 pkt.), wzrost liczby projektów badawczych realizowanych we współpracy międzynarodowej, jak również przy udziale przedsiębiorstw przemysłowych. O planach na najbliższe sześć lat opowiada profesor Marcin Leonowicz, Przewodniczący POB Materials.

Nagrody za najlepsze artykuły naukowe

Data publikacji: 04.08.2020

Autorzy każdego nagrodzonego artykułu dostają do podziału nagrodę w wysokości 15 tys. zł.

W ramach programu Best Paper wystartował konkurs na najlepsze artykuły naukowe opublikowane w danym roku przez autorów z afiliacją Politechniki Warszawskiej. Program finansowany jest ze środków projektu ”Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”, realizowanego na Politechnice Warszawskiej.

Nowe programy stypendialne dla doktorantów PW

Data publikacji: 04.08.2020

Rekrutacja do Szkół Doktorskich PW potrwa od 1 do 31 sierpnia 2020 r.

Celem nowych programów stypendialnych jest wsparcie rozwoju naukowo-badawczego doktorantów, m.in. poprzez wsparcie ich czynnego udziału w wydarzeniach naukowych oraz  docenienie ich wkładu w publikacje naukowe. Program stypendiów jest finansowany ze środków projektu ”Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”, realizowanego na Politechnice Warszawskiej.

Pierwsze pół roku projektu „Inicjatywa doskonałości - Uczelnia Badawcza”

Data publikacji: 03.08.2020

Za nami pierwsze miesiące pracy zespołu Projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Politechnice Warszawskiej.

Podsumowanie

Wyniki konkursu IDUB against COVID-19

Data publikacji: 31.07.2020

fot. freepik.com

W rozstrzygniętym konkursie IDUB against COVID-19 Komitet Sterujący programu IDUB podjął decyzję o zwiększeniu budżetu konkursu do 5 mln zł, dzięki czemu do finansowania skierowano 18 wniosków.

Kwestionariusz Przewodniczącego Centrum Badawczego POB – Technologie fotoniczne

Data publikacji: 27.07.2020

Prof. Tomasz Woliński

- Innowacyjność jest wpisana w działalność POB Technologie fotoniczne. Fundamentalne prace badawcze w obszarze fotoniki muszą mieć na celu doprowadzenie do innowacyjnych rozwiązań, które finalnie pojawią się w postaci rynkowych produktów czy technologii - mówi profesor Tomasz Woliński, Przewodniczący POB Photonics. Jakie jeszcze wyzwania czekają na niego i naukowców działających w ramach POB Photonics? Zapraszamy do lektury najnowszego artykułu z serii "Kwestionariusz Przewodniczącego".

Program Open Science – wsparcie dla publikowania w modelu Open Access

Data publikacji: 27.07.2020

Program Open Science – wsparcie dla publikowania w modelu Open Access

Pracownicy i doktoranci Politechniki Warszawskiej mogą wnioskować o wsparcie finansowe udzielane na publikowanie artykułów w czasopismach z pierwszego decyla wg bieżącego wskaźnika CiteScore bazy Scopus lub za min. 140 pkt z aktualnej listy MNiSzW. Jest to możliwe dzięki programowi Open Science, który został uruchomiony na Politechnice Warszawskiej w ramach realizacji projektu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”.

Kwestionariusz Przewodniczącego Centrum Badawczego POB – Fizyka wysokich energii i technika eksperymentu

Data publikacji: 16.07.2020

Fot. Universidad de Colima

O wysokim poziomie naukowym projektów złożonych do konkursu FWEiTE-1, o roli POB HEP w rozwoju przemysłowym polskich przedsiębiorstw oraz o planach na najbliższe kilka lat opowiada Przewodniczący POB HEP, profesor Adam Kisiel.

PW wśród laureatów 2. konkursu Uniwersytetów Europejskich

Data publikacji: 09.07.2020

Rektorzy uczelni działających w konsorcjum ENHANCE.

Politechnika Warszawska znalazła się w gronie polskich uczelni, które w ramach utworzonych międzynarodowych konsorcjów, uzyskały status Uniwersytetu Europejskiego. 

Kwestionariusz Przewodniczącego Centrum Badawczego POB – Konwersja i magazynowanie energii

Data publikacji: 08.07.2020

Fot. Youtube

Jaką rolę chce odegrać POB Energy w rozwijaniu potencjału badawczego Politechniki Warszawskiej? Na ile ważna, w kontekście działalności naukowej, jest współpraca z biznesem? Na te i na inne pytania odpowiada Przewodniczący POB Energy, profesor Mariusz Malinowski.

Pierwsza edycja konkursów Centrów Badawczych POB za nami

Data publikacji: 03.07.2020

Fot. Focus

Podsumowanie

Poznaliśmy wyniki konkursu na granty badawcze SzIR-1

Data publikacji: 01.07.2020

fot. BPI

Pierwszy konkurs na granty badawcze SzIR-1 w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Sztuczna inteligencja i robotyka został właśnie rozstrzygnięty. Do finansowania zostało skierowanych 11 projektów.

Kwestionariusz Przewodniczącego Centrum Badawczego POB – Sztuczna inteligencja i robotyka

Data publikacji: 30.06.2020

Fot. WEiTI

Jak działalność naukowa POB AIR wpisuje się we współpracę Politechniki Warszawskiej z przemysłem? Jak profesor Cezary Zieliński ocenia poziom przesłanych zgłoszeń do konkursu SzIR-1? Zapraszamy do przeczytania kwestionariusza Przewodniczącego POB AIR.

Wyniki pierwszego konkursu na granty CyberiADa-1

Data publikacji: 30.06.2020

fot. pixabay

W rozstrzygniętym konkursie na granty badawcze CyberADa-1 do finansowania Rada Naukowa Centrum Badawczego POB Cyberbezpieczeństwo i analiza danych skierowała 11 projektów.

Informacja o terminie publikacji wyników I etapu konkursu IDUB against COVID-19

Data publikacji: 26.06.2020

fot. freepik.com

Wyniki I etapu wnioskodawcy otrzymają do dnia 3 lipca poprzez wiadomość e-mail.

Znamy wyniki konkursu na granty badawcze ENERGYTECH-1 (Impulse i Power)

Data publikacji: 26.06.2020

fot. KFF "Focus"

W zakończonym konkursie na granty badawcze ENERGYTECH-1 w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Konwersja i magazynowanie energii do finansowania skierowano 25 wniosków: 9 projektów w konkursie Impuls i 16 w konkursie Power.

Kwestionariusz Przewodniczącego Centrum Badawczego POB – Biotechnologia i inżynieria biomedyczna

Data publikacji: 18.06.2020

Prof. Zbigniew Brzózka/fot. Biuletyn PW

Jakie wyzwania czekają na naukowców z POB BIB? Co dla profesora Zbigniewa Brzózki oznacza słowo "innowacyjność' w kontekście działalności naukowej? Zapraszamy do przeczytania kwestionariusza Przewodniczącego POB BIB.

Duże zainteresowanie konkursami Centrów Badawczych POB

Data publikacji: 17.06.2020

Duże zainteresowanie konkursami Centrów Badawczych POB.

260 wniosków o finansowanie grantów badawczych zostało zgłoszonych w pierwszych konkursach organizowanych w ramach projektu IDUB. 

Wyniki konkursu na granty badawcze FWEiTE-1

Data publikacji: 16.06.2020

fot. pixabay

Do finansowania w rozstrzygniętym właśnie konkursie na granty badawcze FWEiTE-1 zostało skierowanych 6 projektów. Konkurs zorganizowany został w ramach POB Fizyka wysokich energii i techniki eksperymentu.

Wyniki pierwszego konkursu na granty Technologie Materiałowe-1

Data publikacji: 10.06.2020

fot. KFF "Focus"

W konkursie Technologie Materiałowe-1 naukowcy złożyli ponad 60 wniosków. Do finansowania Rada Naukowa Centrum Badawczego POB Technologie materiałowe skierowała 25 projektów.

Wyniki konkursu na granty badawcze FOTECH-1

Data publikacji: 10.06.2020

fot. KFF "Focus"

Ogłoszony w połowie kwietnia konkurs na granty badawcze FOTECH-1 w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Technologie fotoniczne został rozstrzygnięty. Do finansowania zostało skierowanych 15 projektów.

Ponad 3 mln zł na badania naukowe w ramach konkursu na granty BIOTECHMED-1

Data publikacji: 02.06.2020

fot. KFF "Focus"

W rozstrzygniętym konkursie BIOTECHMED-1 naukowcy złożyli łącznie 54 wnioski. Rada Naukowa Centrum Badawczego POB Biotechnologia i inżynieria biomedyczna skierowała do finansowania 17 projektów o łącznej wartości 3 220 000 zł.