Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Duże zainteresowanie konkursami Centrów Badawczych POB

Duże zainteresowanie konkursami Centrów Badawczych POB.

260 wniosków o finansowanie grantów badawczych zostało zgłoszonych w pierwszych konkursach organizowanych w ramach projektu IDUB. 

Głównym celem projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB) jest transformacja Politechniki Warszawskiej w kierunku uczelni europejskiego formatu, rozpoznawalnej międzynarodowo, wnoszącej dużo większy niż obecnie wkład w światową naukę. Temu służyć ma integracja badań w 7 priorytetowych obszarach badawczych (POB) i powołanie sieci Centrów Badawczych POB.

W kwietniu i maju br. Centra Badawcze POB ogłosiły pierwsze konkursy na granty badawcze, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem społeczności akademickiej. Łącznie złożono 260 wniosków, których kierownicy wywodzą się z 15 Wydziałów i Cezamatu:

  • BIOTECHMED-1 (POB Biotechnologia i inżynieria biomedyczna): 54 wnioski
  • Technologie Materiałowe-1 (POB Technologie materiałowe): 66 wniosków
  • ENERGYTECH-1 (POB Konwersja i magazynowanie energii): 54 wnioski
  • FOTECH-1  (POB Technologie fotoniczne): 22 wnioski
  • FWEiTE-1  (POB Fizyka Wysokich energii i techniki eksperymentu): 11 wniosków
  • SzIR-1 (POB Sztuczna inteligencja i robotyka): 23 wnioski
  • CyberiADa-1 (POB Cyberbezpieczeństwo i analiza danych): 30 wniosków
Wykres przedstawiający liczbę złożonych wniosków.

Obecnie trwa proces oceny grantów, a rozstrzygnięcia poszczególnych konkursów są publikowane na bieżąco na stronie IDUB PW. Mając na uwadze tak duże zainteresowanie konkursami na granty badawcze, planowane jest uruchomienie kolejnych konkursów w IV kwartale br.