Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Informacja dot. zmian w regulaminie Programu Mobilności Doktorantów Szkół Doktorskich

Informacja dot. zmian w regulaminie Programu Mobilności Doktorantów Szkół Doktorskich

Sprawdź co się zmieniło.

Do decyzji nr 169/2020 i 170/2020 Rektora PW z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie uruchomienia Programu Mobilności Doktorantów Szkół Doktorskich PW i Programu Mobilności Studiów Doktoranckich w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” wprowadzono kilka zmian.

Kliknij w link (tutaj), aby uzyskać wgląd do wprowadzonych zmian.