Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Jaki kampus PW? Otwarty, spójny, elastyczny, służący współpracy i różnorodności

Przez 5 dni intensywnej pracy warsztatowej ponad 200 osób dyskutowało i rysowało możliwe wizje rozwoju przestrzennego kampusu Politechniki Warszawskiej. Wyniki prac warsztatowych opracowują teraz projektanci z zespołu KAMPUS.PW i przedstawią najbardziej prawdopodobne scenariusze przekształceń obiektów i terenów Politechniki.

Zdjęcie przestawia uczestników warsztatów.

To pierwszy raz, gdy jedno opracowanie obejmuje wszystkie tereny i budynki naszej Uczelni w Warszawie i okolicy. Przygotowanie planu działań na rzecz tworzenia zdrowego, racjonalnego, zrównoważonego środowiska życia w kampusie jest wyzwaniem wynikającym z przyjętej przez Senat w 2023 roku Strategii rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2030. Kierowany przez prof. Krystynę Solarek z Wydziału Architektury zespół KAMPUS.PW chce pokazać, jak można odpowiedzieć na te wyzwania, jednocześnie aktywizując społeczność akademicką do wspólnej dyskusji. Stąd kluczowym momentem całego przedsięwzięcia, obok zorganizowania w listopadzie 2023 roku wystawy i seminarium, były warsztaty projektowe typu charrette.

Warsztaty odbyły się w dniach 11-15 marca w budynku przy ulicy Rektorskiej 4. W trzech otwartych sesjach projektowo-dyskusyjnych udział wzięli przedstawiciele władz Uczelni, pracownicy, studenci, a także urzędnicy miejscy z warszawskiego ratusza.

Projekt KAMPUS.PW jest realizowany w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB).

Dalsza część artykułu dostępna jest na stronie pw.edu.pl.