Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Tytuł Naukowca Przyszłości dla badacza z PW

Podczas 8. Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie dr hab. inż. Artur Kasprzak z Wydziału Chemicznego PW, pracujący nad magnetycznym nanoadsorbentem zawierającym sumanen do selektywnego i efektywnego usuwania soli cezu z roztworów wodnych lub organicznych, za swoje badania otrzymał nagrodę Naukowiec Przyszłości.

Zdjęcie przedstawia laureatów nagrody, którzy pozują na scenie do wspólnego zdjęcia.

Laureaci nagrody, w tym dr hab. inż. Artur Kasprzak (szósty od prawej strony), zdjęcie: naukowiecprzyszlosci.pl

Celem nagrody Naukowiec Przyszłości jest eksponowanie najlepszych przykładów polskich i zagranicznych naukowców, chcących dawać szansę swoim projektom na zaistnienie w praktyce gospodarczej, dla dobra społeczeństwa i na rzecz inteligentnego rozwoju. Nagroda wręczana jest podczas Forum Inteligentnego Rozwoju. Jest to kongres projektów przyszłości dla inteligentnego rozwoju, przygotowany przez specjalistów ds. promocji badań, innowacji i inwestycji dla inspirujących innowatorów oraz inwestorów reprezentujących inteligentne specjalizacje. To przestrzeń do interakcji najważniejszych przedstawicieli inteligentnego rozwoju: biznesu, nauki, samorządu i administracji państwowej.

Badania dra Kasprzaka były realizowane ze środków Centrum Badawczego POB Technologie materiałowe programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza, który realizowany jest na Politechnice Warszawskiej.