Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Wirtualna rzeczywistość pomaga w badaniach nad prototypem wyrzutni magnetycznej BSP

W latach 2011-2014 prof. Krzysztof Sibilski wraz z zespołem badawczym opracował prototyp innowacyjnej wyrzutni dla bezzałogowych statków powietrznych (BSP), która wykorzystuje pasywne zawieszenie magnetyczne. Kontynuując tę pracę jego córka, dr inż. Anna Sibilska-Mroziewicz, pod kierunkiem prof. Edyty Ładyżyńskiej-Kozdraś broni tytuł doktora oraz współrealizuje projekt wirtualnego modelu wyrzutni, zwiększając szansę na jej spopularyzowanie.

Prototyp wyrzutni magnetycznej BSP.

Prototyp wyrzutni magnetycznej BSP

Rosnąca popularność bezzałogowych statków powietrznych wymusza zintensyfikowanie prac nad zwiększeniem ich bezpieczeństwa przy starcie i lądowaniu. Klasyczne wyrzutnie startowe pozwalają wyłącznie na monitorowanie parametrów ruchu i kontrolowanie, aby nie przekroczyły one dopuszczalnych wartości. Lepszym rozwiązaniem wydają się być wyrzutnie magnetyczne, pozwalające na elastyczne sterowanie ruchem samolotu, powtarzalność parametrów startowych, ochronę przed przeciążeniami płatowca i bezpieczeństwo operatora. Prototyp takiej wyrzutni – opartej na koncepcji pasywnego zawieszenia magnetycznego z diamagnetykami – powstał za sprawą prof. dra hab. inż. Krzysztofa Sibilskiego i jego zespołu badawczego w ramach projektu 7 PR UE GABRIEL (Integrated Graund and on Board system for Support of the Aircraft safe Take-off and Landing).

– Zbudowany prototyp składał się z torów wykonanych z magnesów neodymowych, które generują silne pole magnetyczne oraz napędzanego silnikiem liniowym wózka startowego lewitującego nad torami. Dzieje się tak, ponieważ do wózka przymocowane są podpory wykonane z materiału o wysokiej izolacji termicznej, a wewnątrz każdej podpory znajdują się wysokotemperaturowe nadprzewodniki, które po schłodzeniu za pomocą ciekłego azotu unoszą się ponad torami – wyjaśnia prof. Sibilski.

Badania sprzed 10. lat wykazały konieczność opracowania modeli matematycznych i symulacyjnych, które umożliwiłyby zbadanie zjawisk związanych z eksploatacją wyrzutni. Te prace zostały zrealizowane pod kierunkiem Edyty Ładyżyńskiej-Kozdraś – najpierw w ramach pracy doktorskiej dr inż. Anny Sibilskiej Mroziewicz, a następnie w projekcie, który był finansowany z budżetu konkursu BEYOND POB II.

– W naszych badaniach skupiliśmy się na analizie właściwości dynamicznych układu wyrzutni. Opracowany model matematyczny został zaimplementowany w środowisku MATLAB, a wyniki symulacji zostały zwizualizowane w wirtualnej rzeczywistości – wyjaśnia dr hab. inż. Edyta Ładyżyńska-Kozdraś, prof. uczelni. – Przeprowadzone badania numeryczne obejmowały różne scenariusze startu i lądowania, uwzględniające przyjęte założenia wynikające z konstrukcji wyrzutni magnetycznej, możliwości ruchu BSP w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz zastosowanej procedury naprowadzania.

Ważnym i innowacyjnym elementem prowadzonych badań było wykorzystanie gogli VR do zobrazowania zachowania w czasie i analizy dynamiki elementów modelowanego układu wyrzutni magnetycznej, co zwizualizowano w materiale filmowym dostępnym na platformie encyclopedia.pub

Zaimplementowany w programie Unity i uruchamiany na goglach VR Oculus Quest program wizualizacyjny VR umożliwia śledzenie i analizę 3D zachowania w czasie rzeczywistym elementów modelowanego układu wyrzutni. Użytkownicy mogą śledzić kluczowe parametry ruchu, manipulować kontrolerami, aby zwiększyć lub zmniejszyć prędkość symulacji. Dodatkowo może wystąpić dotykowe sprzężenie zwrotne w postaci drgań sterownika w określonych momentach symulacji, na przykład w chwili startu lub lądowania BSP na wózku.

– Wykorzystaliśmy wirtualną rzeczywistość nie tylko w celu obserwacji, ale również, aby móc przy wykorzystaniu immersyjnej technologii sterować symulacją BSP przy pomocy kontrolerów – mówi dr inż. Anna Sibilska-Mroziewicz. –  Zwiększa to zdolność użytkownika do eksploracji i interakcji ze środowiskiem wirtualnym, zapewniając bardziej wciągające i realistyczne wrażenia – wyjaśnia.

 

Projekt „Badania analityczne i numeryczne procesu startu i lądowania bezzałogowego statku powietrznego z wyrzutni wykorzystującej zjawisko lewitacji magnetycznej” był finansowany w ramach grantu badawczego programu "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza", który realizowany jest na Politechnice Warszawskiej.

Skład zespołu badawczego:
dr hab. inż. Edyta Ładyżyńska-Kozdraś, prof. uczelni; dr inż. Anna Sibilska-Mroziewicz; prof. dr hab. inż. Krzysztof Sibilski.