Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Wsłuchaj się w naukę

Podcast „Trzy kwadranse z badawczą”

Logo podcastu

Trzy kwadranse z badawczą to cykl rozmów z naukowcami Politechniki Warszawskiej o projektach naukowych realizowanych w ramach grantów badawczych, finansowanych w ramach realizacji projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Politechnice Warszawskiej.

Odcinek 1: Terahercowe obrazowanie tkanek nowotworowych

W pierwszym odcinku Darek Aksamit, fizyk medyczny z Wydziału Fizyki PW rozmawia z dr inż. Agnieszką Siemion (również z Wydziału Fizyki PW) o wykorzystywaniu właściwości spolaryzowanego oświetlenia i metody pola jasnego i pola ciemnego do terahercowego obrazowania fantomu tkanek zdrowych i zmienionych nowotworowo.

Odcinek 2: Jak związki boru mogą pomóc w odkażaniu powierzchni?

W drugim odcinku dr inż. Krzysztof Durka z Wydziału Chemicznego mówi o nowej koncepcji projektowania efektywnych fotouczulaczy, których główną rolą jest wytwarzanie reaktywnych form tlenu z docelowym zastosowaniem w procesach oczyszczania wody oraz w medycynie.

Odcinek 3: Jak przebiegają mechanizmy topnienia i krystalizacji?

W trzecim odcinku prof. Jerzy Antonowicz z Wydziału Fizyki mówi o badaniach nad doświadczalnym potwierdzeniem na występowanie przewidzianych teoretycznie zjawisk, takich jak inicjowane na defektach topnienie heterogeniczne oraz zachodzące homogenicznie w objętości kryształu zarodkowanie cieczy i parametry kinetyki.

Odcinek 4: Politechniczna symulacja rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19

Czy poglądy polityczne mogą wpłynąć na tempo rozprzestrzeniania się koronawirusa? A rodzaj zabudowy - osiedle domków lub blokowiska? Te i około 80 innych czynników bierze pod uwagę zespół badawczy projektu MARCO, który opracował metody symulacji rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.

Odcinek 5: Więcej (materiałów poddanych badaniom) za mniej (pieniędzy), czyli o atomizacji ultradźwiękowej

Rozmowa Dariusza Aksamita z doktorem Rafałem Wróblewskim, Prodziekanem ds. Studenckich na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW o ultradźwiękowej atomizacji materiałów funkcjonalnych z przeznaczeniem do druku 3D.

Odcinek 6: Jak wygląda praca w CERN?

Grupa naukowców z Wydziału Fizyki PW prowadzi badania w ramach współpracy z eksperymentem NA61/SHINE znajdującym się w największym na świecie ośrodku badawczym fizyki jądrowej – CERN. Ośrodek zlokalizowany jest na granicy Szwajcarii i Francji pod Genewą. Eksperyment NA61/SHINE zrzesza fizyków z całego świata, ale bardzo duży wkład mają polskie zespoły badawcze, stanowiące aż 30% wszystkich grup.

Na czym polega ich praca? Co chcą osiągnąć? W jaki sposób otrzymali możliwość pracy w CERN? Co do tego wszystkiego mają 2 lecące komary?

Odcinek 7: Prąd ze ścieków?

Rozmowa Dariusza Aksamita z prof. Moniką Żubrowską-Sudoł z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Celem omawianego w podcaście projektu jest analiza możliwości zwiększenia produkcji energii odnawialnej w oczyszczalniach ścieków poprzez wykorzystanie procesów kofermentacji oraz dezintegracji substratów poddawanych fermentacji. 

Odcinek 8: Innowacje w gospodarce bioodpadami

Rozmowa z drem inż. Piotrem Manczarskim, Kierownikiem Zespołu Gospodarki Odpadami na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Odcinek 9: Jeśli nie lit, to co? O przyszłości magazynowania energii

Rozmowa z profesorem Markiem Marcinkiem z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, który w ramach programu IDUB prowadzi badania m.in. nad elektrochemicznym magazynowaniem energii w erze post-lithium.

Słuchaj odcinka tutaj:

Odcinek 10: Uczelnia Badawcza w pytaniach i odpowiedziach

Rozmowa z prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska z Wydziału Inżynierii Materiałowej PW, kierownik zespołu zarządzającego projektu IDUB, która podsumowuje ostatnie dwa lata programu IDUB na PW.

 Słuchaj odcinka tutaj:

Odcinek 11: Wyhoduj sobie trzecie zęby

Rozmowa z dr hab. inż. Agnieszką Gadomską-Gajadhur z Wydziału Chemicznego PW na temat projektu „Biomimetyczne, biodegradowalne podłoża komórkowe do różnicowania komórek macierzystych w kierunku osteoblastów i chondrocytów” (SteamScaf).

Słuchaj odcinka tutaj:

Odcinek 12: Zapobieganie niezamierzonej hipotermii okołooperacyjnej pacjentów

Rozmowa z dr hab. inż. Anną Bogdan, prof. uczelni z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW na temat badań nad nową metodą lokalnego ogrzewania pacjentów za pomocą rozwiązań wykorzystujących promieniowanie cieplne.

Słuchaj odcinka tutaj:

Odcinek 14: Nowa koncepcja materiałów polimerowych przeznaczonych do wytwarzania protez kończyn

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z prof. dr hab. inż. Joanną Ryszkowską z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej na temat materiałów polimerowych przeznaczonych do wytwarzania elementów protez kończyn, z zastosowaniem wybranych technik druku 3D.

Słuchaj odcinka tutaj:

Odcinek 15: Shape morphing w robotyce miękkiej

Rozmowa z drem inż. Piotrem Bartkowskim z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych na temat prac nad aktywnym kompozytem umożliwiającym zmianę kształtu (ang. shape morphing) pod wpływem zewnętrznego pola do zastosowań w robotyce miękkiej.

Słuchaj odcinka tutaj:

Odcinek 16: Sekretne życie elektrolitów stałych

Rozmowa z drem inż. Marcinem Kryńskim z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej na temat jego najnowszego projektu, który skupia się na nierozpoznanych dotąd procesach zachodzących w elektrolitach stałych.

Słuchaj odcinka tutaj:

Odcinek 17: Inżynieria materiałowa w kryminalistyce

Dr inż. Ewa Ura-Bińczyk otrzymała grant dydaktyczny na uruchomienie nowego przedmiotu na studiach II stopnia na WIM PW - "Inżynieria materiałowa w kryminalistyce". W podcaście dr Ura-Bińczyk opowiada m.in. co będą robić studenci podczas zajęć, jaką rolę odgrywa inżynieria materiałowa w sprawach kryminalnych lub ubezpieczeniowej oraz jak wygląda praca biegłego.

Odcinek 18: Kwas mrówkowy paliwem przyszłości?

Naukowcy z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW pracują nad ogniwem paliwowym zasilanym kwasem mrówkowym o wysokiej stabilności i podwyższonej wydajności. Na temat projektu  z mgr inż. Moniką Jałowiecką rozmawiał Dariusz Aksamit z Wydziału Fizyki PW.

Odcinek 19: Ochrona własności intelektualnej na PW

Co może zrobić naukowiec, gdy jego praca naukowa ma potencjał komercjalizacyjny albo wymaga ochrony własności intelektualnej? Co to jest program Patent PW, finansowany ze środków programu IDUB? O tym opowiada Magdalena Cybulska, starsza specjalistka ds. własności intelektualnej na Politechnice Warszawskiej w Dziale Ochrony Własności Intelektualnej Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii.

Odcinek 20: Jak promować uczelnię? Gość: Rzecznik prasowy PW

Jednym z podejmowanych działań w ramach realizacji programu IDUB jest budowanie marki Politechniki Warszawskiej. Na to składa się m.in. promocja badań naukowych. Dlaczego budujemy markę poprzez promocję badań naukowych? Jak wygląda współpraca naukowców z dziennikarzami? Jaka jest w tym wszystkim rola rzecznika prasowego? O tym i jeszcze wielu innych rzeczach mówi Krzysztof Szymański, rzecznik prasowy i kierownik Biura Komunikacji i Promocji PW. 

Odcinek 21: Wydział Inżynierii Materiałowej PW samowystarczalny energetycznie?

Rozmowa z profesorem Tomaszem Wejrzanowskim, który wraz z zespołem badawczym pracuje nad pilotażową instalacją wytwarzania i magazynowania energii, która oparta będzie o efektywne i trwałe technologie fotowoltaiczne i bateryjne, zintegrowane inteligentnymi układami energoelektrycznymi. Instalacja zostanie zlokalizowana na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Jeżeli projekt uda się zrealizować, może on doprowadzić do sytuacji, w której wydział będzie samowystarczalny energetycznie.

Odcinek 22: Zastosowanie nawigacji satelitarnej dla robotów-kompanów

Rozmowa z dr inż. Karoliną Krzykowską-Piotrowską z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, która wspólnie z międzynarodowym zespołem badawczym opracowuje metody pozycjonowania i nawigacji robota-kompana, jak również mechanizmów i modeli wymiany danych z otoczeniem. Projekt zakłada wykorzystanie nawigacji satelitarnej, co nie jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem.

Odcinek 23: Zastosowanie metod uczenia maszynowego do optymalizacji kampanii paliwowej reaktora jądrowego typu PWR

Niemal wszystkie pracujące na świecie energetyczne reaktory jądrowe oraz rozwijane reaktory czwartej generacji wymagają okresowego wyłączenia, przetasowania i wymiany kaset z paliwem jądrowym. Optymalizacja tych procesów pozwala na zwiększenie ekonomii pracy i bezpieczeństwa reaktora. Naukowcy z PW prowadzą badania nad wykorzystaniem biologicznie inspirowanych algorytmów do optymalizacji zużycia paliwa w energetycznym reaktorze jądrowym typu PWR (Pressurized Water Reactor).

Odcinek 24: Gry obronne Stackelberga w obszarze cyberbezpieczeństwa

Na czym polegają gry obronne? Czym są gry obronne Stackelberga? Jakie są stosowane algorytmy do grania w gry obronne? Na czym polega zastosowanie gier obronnych w walce z kłusownictwem? Na te i inne pytania odpowiada prof. Jacek Mańdziuk w Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW.

Odcinek 25: Czy ciepło ze ścieków może ogrzewać budynki?

Prof. Apoloniusz Kodura opowiada o możliwości wykorzystania kolektorów ściekowych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków Politechniki Warszawskiej do odzysku ciepła. Pierwszy etap prac jest już zakończony. Właśnie rozpoczął się drugi, w którym zostanie wybudowana instalacja. Odzyskane ciepło będzie wykorzystane na potrzeby przygotowania ciepłej wody w domach studenckich przy ul. Akademickiej 5 w Warszawie.

Odcinek 26: Studenckie prace nad platformą do uniwersalnego umieszczania satelitów na orbicie okołoziemskiej

Prof. Jan Kindracki, opiekun Studenckiego Koła Astronautycznego PW, opowiada o grancie rektorskim dla koła naukowego pt. Badanie orbitalnych platform do uniwersalnego umieszczania satelitów na orbicie okołoziemskiej. Podczas rozmowy prof. Kindracki opowiada szerzej o pracach studentów nad satelitami typu CubeSat, czyli PW-Satami.

Odcinek 27: Co jedzą mikroorganizmy?

Bartłomiej Łuszczuk z Koła Naukowego Biotechnologów Herbion opowiada o pracach nad stworzeniem rozwiązania technologicznego, które pozwoli na opracowanie procesu oczyszczania, a w zasadzie odzysku metali ziem rzadkich z fotowoltaiki. W swoim projekcie studenci z KN Herbion wykorzystują bakterie.

Odcinek 28: Patentowanie, start-upy i nauka. Jak to wszystko połączyć?

Filip Budny to naukowiec, doktorant Politechniki Warszawskiej i młody przedsiębiorca. Na swoim koncie ma kilka patentów/zgłoszeń patentowych. Jak łączy te wszystkie role? Jak przebiega proces patentowania z pomocą Działu Ochrony Własności Intelektualnej Politechniki Warszawskiej? O tym Budny opowiada w podcaście Trzy kwadranse z badawczą.