Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Znamy wyniki I edycji konkursu Best Paper

W rozstrzygniętym konkursie na najlepsze artykuły naukowe wyłoniono 38 publikacji. Wysokość nagrody za każdy artykuł wynosi 15 tys. złotych.

Znamy wyniki I edycji konkursu Best Paper

Do konkursu mogły zostać zgłoszone artykuły opublikowane w czasopiśmie za 200 punktów z aktualnej listy MNiSzW oraz te, których autorzy upoważnili Politechnikę Warszawską do wykazania ich w oświadczeniu na potrzeby ewaluacji zgodnie z art. 265 ust. 13 ustawy.

W konkursie przyjęto 63 aplikacje. Komisja ds. programów Best Paper i Open Science nagrodziła 38 artykułów. Komisja ds. programów Best Paper i Open Science rozpatrywała wnioski wg kryteriów zapowiedzianych w regulaminie konkursu:

  1. Pozycja bibliometryczna czasopisma – SNIP > niż 1,5, IF > niż 4;
  2. Udział autorów z afiliacja Politechniki Warszawskiej > niż 30% lub afiliacja autora korespondencyjnego – Politechnika Warszawska
  3. Znaczenie wkładu zespołu z PW w przygotowanie artykułu – wg informacji zamieszczonych
    we wnioskach.  

Wysokość nagrody za każdy artykuł wynosi 15 000 złotych. Procentowy udział autorów w nagrodzie jest zgodny z deklaracjami zgłoszonymi we wnioskach.

Komisja obradowała w składzie:

  • Prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz - przewodniczący
  • Prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz
  • Prof. dr hab. inż. Michał Malinowski
  • Prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski

Członkowie zespołu, których publikacje kwalifikowały się do udziału w Konkursie Best Paper, zostali wyłączeni z obrad dotyczących wyłonienia nagrodzonych prac.

Lista nagrodzonych artykułów (kliknij)