Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Best Paper [aktualizacja: 17.06.2024]

Celem programu Best Paper jest nagradzanie autorów najlepszych w danym roku publikacji naukowych z afiliacją Politechniki Warszawskiej.

Do programu Best Paper kwalifikowane są:

  • artykuły opublikowane w czasopismach z pierwszego decyla w swojej najlepszej dyscyplinie ASJC wg wskaźnika CiteScore bazy Scopus;
  • monografie naukowe opublikowane w wydawnictwach II poziomu (200 pkt) wg aktualnych list MNiSW;
  • pełnotekstowe artykuły konferencyjne opublikowane w materiałach konferencji za 200 pkt wg aktualnych list MNiSW.

Warunkiem zakwalifikowania do programu Best Paper publikacji, jest zarejestrowanie ich w repozytorium uczelnianym – Baza Wiedzy PW oraz afiliacja Politechniki Warszawskiej. Publikacje są kwalifikowane do programu Best Paper automatycznie, na podstawie raportów wygenerowanych z Bazy Wiedzy PW oraz Bazy Scopus. Raporty są generowane w pierwszym roboczym dniu lipca i obejmują publikacje z roku poprzedniego.

Nowy regulamin dot. publikacji od 2024 r.

Regulamin Best Paper (kliknij)