Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Konkurs Granty na Granty POB-SzIR

Terminy składania wniosków o grant wewnętrzny w kolejnych naborach upływają: 15 czerwca 2024 r. i 16 października 2024 r.