Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Mat-Conf PW

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków, nie później jednak niż do dnia 30 kwietnia 2025 r.