Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Open Science V

Wnioski o wsparcie finansowe w V edycji programu Open Science należy składać w terminie od 3 stycznia 2024 roku do czasu wyczerpania zaplanowanych na dany rok środków finansowych.