Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Program wspierający udział w pracach grup badawczych wybitnych zagranicznych naukowców i osób o dużym doświadczeniu w przemyśle

Nabór zgłoszeń w programie odbywa się w sposób ciągły do czasu wyczerpania kwot przeznaczonych na ten cel w budżecie programu.