Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Ruszył program Patent PW

Zdjęcie przedstawiające mikroskop.

Program zakłada wsparcie pracowników PW w składaniu wniosków o ochronę międzynarodową wynalazków. Program finansowany jest z projektu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza, który realizowany jest na Politechnice Warszawskiej.

Aby uzyskać wsparcie w ramach programu Patent PW, trzeba będzie wypełnić formularz zgłoszenia ochrony międzynarodowej.

Regulamin wspierania patentów międzynarodowych (Program Patent PW)

Więcej informacji >>>