Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Trzecia edycja konkursu na dofinansowanie inicjatyw wspierających rozwój kół naukowych Politechniki Warszawskiej

Nabór wniosków w ramach trzeciej edycji konkursu prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków, nie później jednak niż do 31 marca 2025 r.

Krok 1:

Krok 2:

Krok 3:

  • Prezes koła naukowego przekazuje wniosek na adres joanna.gruszka@pw.edu.pl z tytułem: Konkurs na inicjatywy kół naukowych.