Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

visiting lecturers

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. W szczególnych przypadkach dyrektor Szkoły Doktorskiej PW może podjąć decyzję o skróceniu tego okresu.

Celem programu „visiting lecturers” jest umiędzynarodowienie Szkoły Doktorskiej PW poprzez zapewnienie zajęć prowadzonych przez wykładowców z zagranicy.

Zgłoszenia wykładowców do programu mogą dokonywać nauczyciele akademiccy zatrudnieni w PW do przewodniczącego Komisji Kształcenia SDPW na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu.

Regulamin >>>

Wniosek_visiting lecturers (.docx, 178,48 kB)