Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

visiting professors

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. W szczególnych przypadkach dyrektor Szkoły Doktorskiej PW może podjąć decyzję o skróceniu tego okresu.

Celem programu „visiting professor” jest umiędzynarodowienie Szkoły Doktorskiej PW poprzez zapewnienie zajęć prowadzonych przez osoby zatrudnione w zagranicznych uczelniach lub ośrodkach naukowych na stanowisku profesora. Zgłoszenia wykładowców do programu mogą dokonywać nauczyciele akademiccy zatrudnieni w PW do przewodniczącego Komisji Kształcenia SDPW na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu.

Regulamin >>>

Wniosek_visiting profesor (.docx, 178,62 kB)