Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Grant wewnętrzny ERC VIII

Termin składania wniosków upływa 5 lipca 2024 r.

Dofinansowanie: do 25 tys. zł, łącznie z kosztami pośrednimi w wysokości 15% kosztów bezpośrednich.

Jeśli wniosek złożony do ERC przejdzie do drugiego etapu oceny, kierownikowi grantu zostanie przyznany dodatek za aktywność naukową w wysokości 6 tys. zł; w przypadku, gdy wniosek złożony do ERC otrzyma dofinansowanie, kierownik grantu otrzyma 12 tys. zł.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie COP PW