Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

IMECH

Tematyka projektów badawczych realizowanych w ramach konkursu IMECH powinna dotyczyć badań wpisujących się w obszar działalności dyscypliny Inżynieria Mechaniczna. Termin składania wniosków upływa 3 lipca 2024 r.