Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Ponad 3 mln zł na badania naukowe w ramach konkursu na granty BIOTECHMED-1

fot. KFF "Focus"

fot. KFF "Focus"

W rozstrzygniętym konkursie BIOTECHMED-1 naukowcy złożyli łącznie 54 wnioski. Rada Naukowa Centrum Badawczego POB Biotechnologia i inżynieria biomedyczna skierowała do finansowania 17 projektów o łącznej wartości 3 220 000 zł.

Podstawowym celem grantów badawczych jest wspieranie doskonałości naukowej i prowadzenia badań na najwyższym poziomie, umożliwiającym osiągnięcie wskaźników zadeklarowanych w projekcie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB).

Konkurs BIOTECHMED-1, zorganizowany w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Biotechnologia i inżynieria biomedyczna (POB_BIB), skierowany był do naukowców prowadzących badania z zakresu biotechnologii, inżynierii biomedycznej, diagnostyki medycznej lub zagadnień pokrewnych.

Pełna lista laureatów konkursu na granty BIOTECHMED-1