Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Wyniki konkursu na granty badawcze FWEiTE-1

fot. pixabay

fot. pixabay

Do finansowania w rozstrzygniętym właśnie konkursie na granty badawcze FWEiTE-1 zostało skierowanych 6 projektów. Konkurs zorganizowany został w ramach POB Fizyka wysokich energii i techniki eksperymentu.

Celem konkurs FWEiTE-1 było wyłonienie wniosków dotyczących badań z zakresu fizyki wysokich energii i technik eksperymentu, w tym: fizyki zderzeń jądrowych i elementarnych, fizyki cząstek, fizyki plazmy i aplikacji kwantowych, w szczególności ich elektronicznych, konstrukcyjnych oraz informatycznych form realizacji, a także zagadnień pokrewnych, wpisujących się w obszar działalności POB Fizyka wysokich energii i techniki eksperymentu.

Pełna lista laureatów konkursu na granty FWEiTE-1 (aktualizacja)