Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Wyniki konkursu na granty badawcze FWEiTE-2

fot. pixabay

fot. pixabay

Do finansowania w konkursie na granty badawcze FWEiTE-2 zostało skierowanych 6 projektów. Konkurs zorganizowany został w ramach POB Fizyka wysokich energii i techniki eksperymentu.

Wnioski rekomendowane do finansowania uzyskały w procesie oceny nie mniej niż 77 punktów.

Lista-rekomendowanych-FWEiTE-2 (.pdf, 163,27 kB)