Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Wyniki konkursu POSTDOC PW I

Zdjęcie przedstawiające mikroskop

W rozstrzygniętej pierwszej edycji konkursu POSTDOC PW do finansowania skierowano 10 projektów.

Celem programu POSTDOC PW jest wzmocnienie potencjału badawczego Politechniki Warszawskiej poprzez zatrudnienie nauczycieli akademickich na stanowiskach adiunkta w grupie pracowników badawczych lub pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w grupie pracowników naukowo-badawczych lub naukowo-technicznych.