Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Wyniki konkursu na granty badawcze CyberSummer@WUT

Zdjęcie przedstawiające studentów w bibliotece.

W zakończonym konkursie na granty badawcze dla studentów CyberSummer@WUT do finansowania skierowano 7 wniosków.

Celem programu CyberSummer@WUT jest akceleracja włączania studentów w działalność badawczo-rozwojową prowadzoną na Politechnice Warszawskiej w ramach Centrum Badawczego POB Cyberbezpieczeństwo i analiza danych (CB POB Cyber&DS).