Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Wyniki konkursu na granty badawcze Technologie Materiałowe-3 (Start i Advanced)

W rozstrzygniętym konkursie na granty badawcze Technologie-Materiałowe-3 Rada POB Technologie Materiałowe do finansowania skierowała 9 projektów: 2 projekty w konkursie Start i 7 w konkursie Advanced.

Fot. KFF Focus

Punktowy próg odcięcia dla wniosków, które nie uzyskały finansowania w konkursie Technologie-Materiałowe-3 to 162 pkt.