Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Sprawna Uczelnia

Zarządzanie strategiczne (zakres działania: D29, D25 D26)

  • Zarządzanie przez Cele (ang. Management by Objectives / MBO) jest powszechnie stosowaną metodą ukierunkowania działań organizacji na osiągnięcie celów strategicznych. Istotną rolę w nim odgrywają różnorodne miary efektywności i wydajności, które monitorują poprawność działań. Więcej >>>

Zarządzanie procesowe (zakres: D31)

  • Badania przeprowadzone wśród pracowników PW pokazały wyraźnie, że szeroko dostrzeganym problemem Uczelni są nadmiernie rozbudowane procedury administracyjne, więc rekomendacją wdrażaną w ramach programu IDUB PW jest poprawa efektywności i wydajności procesów administracyjnych. Więcej >>>

Wsparcie projektów badawczych (zakres: D06, D30)

  • Głównym celem działania jest gruntowna modernizacja systemu wsparcia przygotowywania i realizacji projektów badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów międzynarodowych. Więcej >>>

Rozwój pracowników (zakres: D24, D27, D21, D22)

  • Potencjał kadrowy, jakim dysponuje Politechnika Warszawska, powinien się przekładać zarówno na działalność naukową, procesy kształcenia, jak i jakość zarządzania. Bardzo ważnym jest proces doskonalenia kadry oraz zapewnienie rozwoju utalentowanym członkom społeczności akademickiej PW (studentom, doktorantom, pracownikom). Więcej >>>