Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Czy ciepło ze ścieków może ogrzewać budynki? - nowy odcinek podcastu

Prof. Apoloniusz Kodura opowiada o możliwości wykorzystania kolektorów ściekowych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków Politechniki Warszawskiej do odzysku ciepła. Pierwszy etap prac jest już zakończony. Właśnie rozpoczął się drugi, w którym zostanie wybudowana instalacja. Odzyskane ciepło będzie wykorzystane na potrzeby przygotowania ciepłej wody w domach studenckich przy ul. Akademickiej 5 w Warszawie.

logo podcastu

Projekt jest realizowany w ramach konkursu STRATEG PW ze środków programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza.

Słuchaj odcinka tutaj >>>

Zdjęcie przedstawia Dariusza Aksamita i prof. Apoloniusza Kodurę.

Od lewej: Dariusz Aksamit i prof. Apoloniusz Kodura.