Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

O programie

Flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM „INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI – UCZELNIA BADAWCZA”

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to program Ministerstwa Edukacji i Nauki, jedna z najważniejszych inicjatyw przewidzianych w Konstytucji dla Nauki. Jego celem jest wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Uczelnie wyróżnione w programie MEiN w latach 2020–2026 otrzymają subwencję zwiększoną o 10%.  

Do udziału w pierwszej edycji konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” zakwalifikowano 20 uczelni. Z tego grona eksperci wybrali 10 najlepszych. Wśród nich znalazła się Politechnika Warszawska, która w klasyfikacji zajęła 3. miejsce, ex aequo z Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Górniczo-Hutniczą i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Skrócona wersja naszego wniosku konkursowego

Pobierz plik (pdf, 11,63 MB)

Ocena naszego wniosku

Pobierz plik (pdf, 321,46 kB)