Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Eksperyment NA61/SHINE, czyli jak polscy naukowcy podbijają międzynarodowy projekt

Fizyka zderzeń ciężkich jonów jest dziedziną, której celem jest poznanie charakteru oddziaływań silnych. Ponieważ nie jest możliwe wyizolowanie pojedynczego ładunku kolorowego, priorytetem stało się opisanie diagramu fazowego silnie oddziałującej materii. Pojedynczy pomiar eksperymentalny nie jest wystarczający, aby taką strukturę zdefiniować. Stąd konieczność przeprowadzenia wielu różnych analiz z wielu dziedzin, gdzie każda z nich daje część odpowiedzi. Duży wkład w prowadzone prace mają naukowcy z Politechniki Warszawskiej.

Detektor, fot. nadesłane

Detektor, fot. nadesłane

Grupa naukowców z Wydziału Fizyki PW prowadzi badania w ramach współpracy z eksperymentem NA61/SHINE znajdującym się w największym na świecie ośrodku badawczym fizyki jądrowej – CERN. Ośrodek zlokalizowany jest na granicy Szwajcarii i Francji pod Genewą. Eksperyment NA61/SHINE zrzesza fizyków z całego świata, ale bardzo duży wkład mają polskie zespoły badawcze, stanowiące aż 30% wszystkich grup.

Jednym z głównych punktów programu fizycznego eksperymentu jest badanie stanu materii obecnego w początkowej fazie istnienia wszechświata, tzw. plazmy kwarkowo-gluonowej. Plazma kwarkowo-gluonowa powstaje przy bardzo wysokim ciśnieniu lub bardzo wysokiej temperaturze. W jej obrębie kwarki i gluony, najbardziej podstawowe znane nam budulce materii, poruszają się swobodnie (w normalnych warunkach występują tylko w stanie związanym). Warunki do produkcji plazmy osiągane są przy zderzeniach ciężkich jonów w laboratorium CERN. By zrozumieć jak ukształtowała się materia, którą obecnie obserwujemy, niezbędne jest zrozumienie natury plazmy kwarkowo-gluonowej.

NA61/SHINE jest eksperymentem stacjonarnej tarczy. Oznacza to, że rozpędzona wiązka cząstek uderza w nieruchomą tarczę, za którą znajduje się układ detekcyjny. Gęstość energii zderzenia jest na tyle duża, że zgodnie ze słynnym równaniem Einsteina E=mc2, z energii zaczyna się produkować masa (zaczynają produkować się nowe cząstki, które możemy zarejestrować w układzie detekcyjnym).

Modernizacja eksperymentu

Obecnie NA61/SHINE jest usprawniany, w czym duży udział mają naukowcy z PW. M.in. wymieniana jest elektronika odczytowa głównych detektorów rejestrujących trajektorie cząstek – komór projekcji czasowej (TPC – Time Projection Chamber). Budowany jest także nowy detektor, tzw. detektor wierzchołka (VD – Vertex Detector), bazujący na technologii sensorów krzemowych. Technologia ta używana jest na przykład w aparatach smartfonów, a użyte sensory detektora są w stanie robić do 8000 “zdjęć” na sekundę. Celem przeprowadzanej modernizacji jest badanie produkcji „otwartego powabu” (cząstek zawierających w składzie kwark powabny, bez kwarku anty-powabnego). Ponowne uruchomienie zmodernizowanego układu detekcyjnego i pierwsze zbieranie danych planowane jest na tegoroczne lato.

Detektor wierzchołka (VD – Vertex Detector) - zbliżenie na sensory, fot. nadesłane

Detektor wierzchołka (VD – Vertex Detector) - zbliżenie na sensory, fot. nadesłane

 – Kwarki powabne są jednymi z kwarków cięższych. Produkowane we wczesnych fazach po zderzeniu, mogą nieść informacje o produkcji plazmy kwarkowo-gluonowej – wyjaśnia mgr inż. Wojciech Bryliński. – Cząstki niosące otwarty powab nigdy jeszcze nie zostały bezpośrednio zbadane przy energii akceleratora SPS, a przewidywania modeli teoretycznych na ilość wyprodukowanych kwarków powabnych różnią się o dwa rzędy wielkości względem siebie. Zbadanie produkcji kwarków powabnych dostarczy unikatowych wyników i przyczyni się do lepszego zrozumienia praw rządzących produkcją kwarków ciężkich.

Dokładność i precyzja

Cząstki niosące powab rozpadają się bardzo szybko po produkcji. Czas życia jest na tyle krótki, że ich badanie wymaga niesamowicie precyzyjnego detektora, który pozwoli na rekonstrukcję punktu rozpadu z dokładnością sięgającą mikrometrów. Taką precyzję zapewni konstruowany obecnie detektor wierzchołka.

Rekonstrukcja zderzenia Pb+Pb przy pędzie wiązki 150A GeV/c

Rekonstrukcja zderzenia Pb+Pb przy pędzie wiązki 150A GeV/c

– Prototyp takiego detektora został zainstalowany w 2016 roku i brał udział między innymi w zbieraniu danych dla zderzeń Xe+La przy pędzie wiązki 150 GeV/c – opowiada mgr Bryliński. – Analiza zebranych danych jest przedmiotem prac wykonywanych w ramach konkursu na granty badawcze FWEiTE-1. Dotychczas udało się przeprowadzić dokładną kalibrację pozycji sensorów krzemowych oraz rozpocząć analizę produkcji mezonów D , czyli najlżejszych cząstek niosących „otwarty powab”. Obiecujące wstępne wyniki potwierdzają koncept pomiaru oraz słuszność przyszłego programu fizycznego eksperymentu.

Rekonstrukcja zderzenia Xe+La przy pędzie wiązki 150A GeV/c

Rekonstrukcja zderzenia Xe+La przy pędzie wiązki 150A GeV/c

Kolejne aspekty projektu

Nie tylko analizą danych zajmuje się grupa badaczy z Wydziału Fizyki PW. Nasi naukowcy zaangażowani są również w przygotowanie samego detektora wierzchołka oraz oprogramowanie systemu akwizycji danych.

 – Pracujemy również nad systemem detekcji i redukcji szumu w zbieranych danych – mówi mgr Bryliński. – Wymieniona elektronika komór projekcji czasowej pozwoli na dziesięciokrotnie szybsze zbieranie danych. Przy tak dużych ilościach danych, niezbędne jest narzędzie do filtrowania szumu w locie, zanim dane zostaną zapisane na dysk.

W celu wyeliminowania szumu, wykorzystywane jest uczenie maszynowe. – Wytrenowana sieć neuronowa jest w stanie rozpoznać sygnał pochodzący od cząstek przelatujących przez detektor oraz sygnał pochodzący między innymi z szumu elektroniki – wyjaśnia dalej mgr Bryliński. – W ten sposób zebrane dane mogą zostać przefiltrowane.

Wstępne wyniki podejmowanych prób pokazują skuteczność algorytmu sięgającą ponad 90%. Dzięki tej metodzie eliminacji szumu będzie można zredukować ilości zapisywanych danych o ponad połowę.

 

Projekt "Badanie fluktuacji oraz produkcji hadronów w zderzeniach jonów w eksperymencie NA61/SHINE" realizowany jest w ramach konkursu na granty badawcze IDUB-POB-FWEiTE-1.

Skład zespołu badawczego:

  • Wojciech Bryliński, mgr inż., doktorant, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, nauki fizyczne
  • Anna Kawęcka, inż., student, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, fizyka i technika jądrowa
  • Maja Maćkowiak-Pawłowska, dr inż., Adiunkt, Wydział Fizyki Politechnika Warszawska, nauki fizyczne
  • Marcin Słodkowski, dr inż., adiunkt, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, nauki fizyczne
  • Dariusz Tefelski, dr inż., adiunkt, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, nauki fizyczne
  • Jakub Zieliński, inż., student, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, fizyka i technika jądrowa

  Źródło informacji: materiały nadesłane przez mgr. inż. Wojciecha Brylińskiego.