Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Konsolidacja kierowniczej roli PW w programie badań atomów antyprotonowych w eksperymencie AEgIS w CERN

Międzynarodowa kolaboracja eksperymentu AEgIS w CERN nominowała doktora Georgy’ego Kornakova, adiunkta na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, na stanowisko Convenership for Physics with Antiprotonic Atoms. Pozycja ta jest współdzielona wspólnie z doktorem Giovannim Cerchiari z Uniwersytetu w Innsbrucku. Nominacja ta umacnia pozycję lidera zespołu PW w eksperymencie AEgIS.

Eksperyment AEgIS.

Eksperyment AEgIS; zdjęcie: Georgy Kornakov

Przewodniczenie programowi badania atomów antyprotonowych oznacza m.in.: zaangażowanie w zdefiniowanie odpowiedniego programu fizyki, zapewnienie, że rozwój techniczny eksperymentu, który umożliwia ten program fizyki, jest odpowiednio zorganizowany i ukończony w odpowiednim czasie, przygotowywanie i monitorowanie sesji pomiarowych przez różne instytuty, które dotyczą atomów antyprotonowych, zapewnienie, że powstałe analizy są przeprowadzane i uzupełniane oraz nadzorowanie i monitorowanie powstających publikacji naukowych. Kadencja trwa dwa lata.

Źródło informacji: materiały nadesłane przez doktora Georgy’ego Kornakova

Sprawdź również artykuł „PW pełnoprawnym członkiem eksperymentu AEgIS”.