Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

PW pełnoprawnym członkiem eksperymentu AEgIS

Antihydrogen Experiment: Gravity, Interferometry, Spectroscopy (AEgIS) ma na celu zmierzenie grawitacyjnego spadku wiązki impulsowej antywodoru. Pod koniec października Politechnika Warszawska oficjalnie dołączyła do międzynarodowej grupy naukowców, którzy pracują nad tym eksperymentem. Projekt wpierany jest przez POB Fizyka wysokich energii i techniki eksperymentu (POB HEP).

Eksperyment AEgIS

Z PW nad projektem pracuje grupa naukowców, koordynowana przez dr. Georgy'ego Kornakova (Wydział Fizyki), z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Wydziału Fizyki. Będzie ona odgrywać wiodącą rolę w projektowaniu i wdrażaniu nowego schematu sterowania i akwizycji opartego na elektronice kwantowej. Nasi naukowcy będą zaangażowani w testowanie zasady słabej równoważności z antymaterią oraz zbadają granicę między oddziaływaniami elektromagnetycznymi i jądrowymi przy użyciu atomów antyprotonowych. Obiekty te są stanami związanymi, w których jeden elektron atomowy jest zastępowany przez antyproton. Najlżejszy z nich to stan związany protonu i antyprotonu, zwany protonium.

Badania eksperymentalne już trwają i obecnie otwartych jest kilka możliwości badawczych w dziedzinie fizyki subatomowej, elektroniki lub fotoniki, wspieranych przez POB HEP (projekt "GARDEN grawitacja, antymateria oraz badania i rozwój w celu sondowania" otrzymał grant badawczy w konkursie FWEiTE-1).

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z dr. Georgy Kornakovem pod adresem: Georgy.Kornakov@pw.edu.pl

Strona eksperymentu AEgIS >>>