Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Prestiżowe nagrody SPIE dla naukowców z POB Technologie fotoniczne

Profesor Małgorzata Kujawińska i profesor Krzysztof Patorski.

Profesor Małgorzata Kujawińska (Rada Naukowa POB Technologie fotoniczne) i profesor Krzysztof Patorski (oboje z Zakładu Inżynierii Fotonicznej, Instytut Mikromechaniki i Fotoniki, Wydział Mechatroniki PW) znaleźli się wśród laureatów prestiżowych nagród naukowych przyznawanych przez The International Society for Optical Engineering (SPIE).

SPIE Chandra S. Vikram Award in Optical Metrology

Prof. Krzysztof Patorski otrzymał nagrodę SPIE Chandra S. Vikram w 2021 r. w dziedzinie metrologii optycznej, w uznaniu za jego przełomowy wkład w dziedzinie dyfrakcji, interferometrii, technik wykorzystujących prążki moiré i metod analizy obrazów prążkowych mających zastosowanie w metrologii optycznej, mechanice eksperymentalnej oraz inżynierii biomedycznej.

Nagroda SPIE Chandra S. Vikram przyznawana jest za wyjątkowy wkład w dziedzinie metrologii optycznej. Nagroda może być przyznawana za konkretne osiągnięcie, rozwój lub wynalazek mający istotne znaczenie dla metrologii optycznej lub może być przyznana za całokształt twórczości. 

SPIE Dennis Gabor Award in Diffractive Optics

Prof. Małgorzata Kujawińska jest laureatką nagrody SPIE Dennis Gabor Award 2021 w uznaniu za jej wybitny wkład w technologie holograficzne w metrologii optycznej, obrazowaniu optycznym i optycznym przetwarzaniu informacji, a także za niezwykłe oddanie społeczności SPIE i szeroko rozpoznawalne międzynarodowe działania w dziedzinie  stosowanej inżynierii optycznej.

Nagroda im. Dennisa Gabora SPIE w dziedzinie optyki dyfrakcyjnej przyznawana  jest w uznaniu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie technologii dyfrakcyjnych, zwłaszcza tych, które wspierają rozwój zastosowań holografii i metrologii.

Źródło: mchtr.pw.edu.pl, spie.org