Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Program szkół letnich i zimowych

Tematykę szkół należy zgłaszać Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej PW nie później niż do 30 września dla szkół zimowych oraz 30 kwietnia dla szkół letnich.

Ponad połowa zajęć w szkole letniej lub zimowej musi być prowadzona przez osoby zaproszone z zagranicy.

Szkoła doktorska zastrzega sobie prawo wyboru tematyki. Decyzja o wyborze tematyki podjęta będzie nie później niż do 10 października w przypadku szkoły zimowej lub 10 maja w przypadku szkoły letniej.

Regulamin >>>