Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Wyniki konkursu na granty badawcze FOTECH-1

fot. KFF "Focus"

fot. KFF "Focus"

Ogłoszony w połowie kwietnia konkurs na granty badawcze FOTECH-1 w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Technologie fotoniczne został rozstrzygnięty. Do finansowania zostało skierowanych 15 projektów.

Celem konkursu było wyłonienie wniosków, których tematyka dotyczy badań z zakresu optyki, optoelektroniki, fotoniki, inżynierii fotonicznej oraz technologii pokrewnych wykorzystujących światło.

Pełna lista laureatów konkursu na granty FOTECH-1