Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Granty wewnętrzne ERC

Granty wewnętrzne wspierające złożenie wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)

Data publikacji: 10.08.2021

Do 10 września (I termin) i 29 października 2021 roku (II termin) trwa konkurs wspierający pracowników PW w przygotowaniu wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Granty będę finansowane ze środków projektu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza.