Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Kwestionariusz Przewodniczącego Centrum Badawczego POB – Sztuczna inteligencja i robotyka

Jak działalność naukowa POB AIR wpisuje się we współpracę Politechniki Warszawskiej z przemysłem? Jak profesor Cezary Zieliński ocenia poziom przesłanych zgłoszeń do konkursu SzIR-1? Zapraszamy do przeczytania kwestionariusza Przewodniczącego POB AIR.

Fot. WEiTI

Fot. WEiTI

Czym zajmuje się Centrum Badawcze Priorytetowego Obszaru Badawczego Sztuczna inteligencja i robotyka (POB AIR)? Jakie są Państwa plany badawcze?

Przedmiotem zainteresowania tego centrum, jak sama nazwa wskazuje, są sztuczna inteligencja i robotyka, a w szczególności miejsce styku tych dwóch obszarów badawczych. Centrum aspiruje do wytworzenia technologii niezbędnych do skonstruowania robota kompana, ale inne tematy dotyczące zarówno sztucznej inteligencji, jak i robotyki są także przedmiotem jego zainteresowania. Koncentracja na robocie kompanie wynika zarówno z istotnych wyzwań badawczych związanych ze stworzeniem takiego urządzenia, jak i potrzeb społecznych. Społeczeństwa krajów uprzemysłowionych starzeją się, co oznacza, że jest coraz więcej ludzi w podeszłym wieku i coraz mniej ludzi czynnych zawodowo oraz zdolnych zająć się osobami zniedołężniałymi. Robot kompan, będący odmianą robota usługowego działającego w środowisku domowym lub biurowym, może rozwiązać ten problem – co najmniej częściowo. Wyzwania badawcze obejmują: mechanikę precyzyjną, inżynierię materiałową, źródła energii, sterowanie, percepcję, planowanie działań, reprezentację wiedzy, wnioskowanie, uczenie się, bezpieczeństwo, automatyzację projektowania, zagadnienia etyczne etc. Patrząc szerzej, mamy zamiar zajmować się: automatyką, informatyką, telekomunikacją, mechaniką, mechatroniką, elektroniką, matematyką na potrzeby upostaciowionej sztucznej inteligencji. 

To dopiero początek działalności POB. Jakie wyzwania czekają Państwa w ciągu najbliższych kilku lat?

Podstawowym zadaniem centrum jest przyciągnięcie do niego najlepszych naukowców Politechniki Warszawskiej, prowadzących badania w tym obszarze. Naszym celem jest stworzenie odpowiedniej atmosfery do wymiany myśli naukowej oraz wspieranie ambitnych projektów badawczych z zakresu sztucznej inteligencji i robotyki, a najlepiej z obu jednocześnie. Chcemy się postrzegać, jako centrum badań  interdyscyplinarnych. Będziemy wspierać nawiązywanie naukowych kontaktów międzynarodowych, w celu realizacji przede wszystkim europejskich projektów badawczych, ale współpraca pozaeuropejska też jest dla nas interesująca. Mamy nadzieję, że dzięki działalności centrum powstanie wiele wartościowych artykułów naukowych, patentów, wniosków o granty krajowe i europejskie oraz umów z przemysłem. Cele te chcemy osiągnąć przez integrację środowiska naukowego, otwarcie się na współpracę wewnątrzuczelnianą, krajową i międzynarodową, oraz wytworzenie fermentu naukowego.

Co dla Pana oznacza słowo „innowacyjność”? Jak „innowacyjność” wpasowuje się w działalności POB Sztuczna inteligencja i robotyka?

Innowacja kojarzona jest z nowymi pomysłami oraz twórczością. Innowacje powstają wskutek obserwacji stanu zastanego oraz dostrzeganiu pewnych jego niedostatków lub braku zrozumienia, które można usunąć dzięki twórczemu myśleniu. Stąd innowacje zazwyczaj są wynikiem wnikliwych badań, a czasami przypadku. Oczywiście my się zajmujemy tym pierwszym przypadkiem. Sztuczna inteligencja i robotyka są zarówno przedmiotem takich badań, jak i narzędziem do ich prowadzenia.

Działalność POB, a przemysł. Jakie macie Państwo plany względem tej współpracy?

Podstawowym zadaniem centrów jest zwiększenie doskonałości naukowej Politechniki Warszawskiej. Niemniej jednak badania w obszarze technicznym powinny być nakierowane na rozwiązywanie praktycznych problemów, z którymi boryka się przemysł. Co więcej poważne badania potrzebują poważnego finasowania. Źródłem takiego finansowania może być przemysł. W tym celu możemy prowadzić wspólne projekty bezpośrednio finansowane przez przemysł, ale również wspierane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Inną ścieżką jest współpraca z instytutami badawczymi zrzeszonymi w Sieci Łukasiewicz, które mogą być świetnym pośrednikiem w kontaktach z przemysłem. Centrum może się stać katalizatorem współpracy między politechnicznymi zespołami badawczymi, a przemysłem lub przemysłowymi instytutami przemysłowymi.

Za nami pierwszy konkurs na granty badawcze SzIR-1. Jak ocenia Pan zainteresowanie naukowców konkursem oraz poziom przesłanych zgłoszeń?

Pierwszy konkurs przyciągnął uwagę wielu znakomitych zespołów badawczych. Poziom zgłoszonych wniosków oceniam bardzo wysoko. Odpowiadając na to pytanie nieco żartobliwie, powiem że zainteresowanie konkursem znacznie przekroczyło nasze możliwości finansowe.