Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

„Nasze działania są bezpośrednio lub pośrednio związane z kapitałem ludzkim”

Za nami pierwsza konferencja sprawozdawcza programu IDUB. Podczas dwudniowego spotkania zaproszeni goście dzielili się swoimi doświadczeniami oraz przemyśleniami po pierwszych miesiącach pracy. Politechnikę Warszawską reprezentowała prof. Małgorzata Lewandowska - Kierownik Zespołu zarządzającego programem IDUB na PW.

- Zależy nam na umiędzynarodowieniu naszej kadry naukowo-dydaktycznej – podkreśliła prof. Lewandowska podczas wystąpienia na panelu „Investing in human capital: from students to senior researchers”. - Z powodu trwającej pandemii musieliśmy wstrzymać pewne działania, takie jak stypendia dla zagranicznych profesorów, czy staże naukowe w prestiżowych ośrodkach zagranicznych. Zamiast tego rozpoczęliśmy prace nad programem „e-visiting professor”. W jego ramach będziemy zapraszać topowych badaczy do wygłaszania wykładów lub oferowania seminariów naszym studentom i doktorantom. Wszystko to odbywać się będzie online – wyjaśniła profesor.

Profesor Lewandowska wśród działań podejmowanych przez PW wymieniła także program mentorski, skupiony na współpracy między młodymi badaczami, a tymi doświadczonymi. – Jesteśmy zgodni, że taka współpraca wniesie wartość dodaną i obie strony na niej skorzystają. W naszych działaniach skupiamy się nie tylko na rozwoju studentów, ale także na wzmacnianiu kompetencji mentorskich doświadczonej kadry – zaznaczyła.

Kierownik Zespołu zarządzającego programem IDUB na PW podkreśliła również rolę pracowników administracyjnych, którzy w procesie przekształcania uczelni, odgrywają bardzo istotną rolę i są dużym wsparciem dla studentów oraz kadry naukowo-dydaktycznej. – Nasze działania są bezpośrednio lub pośrednio związane z kapitałem ludzkim – podkreśliła, podsumowując swoją wypowiedź.

„Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” - pierwsza konferencja sprawozdawcza

Konferencję zorganizowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim w ramach inicjatywy NKN FORUM. Głównym tematem konferencji były działania podejmowane przez uczelnie wyłonione w konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” w pierwszych miesiącach realizacji projektów, w tym również przez Politechnikę Warszawską. Założeniem konferencji było również umożliwienie przedstawienia inicjatyw przez uczelnie, które wzięły udział w konkursie i korzystają z tego tytułu z 2-procentowego zwiększenia subwencji.