Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Dla kadry zarządzającej

Celem działania jest powiększenie istniejącej oferty szkoleń i warsztatów zwiększających kompetencje menadżerskie kadry zarządzającej oraz wprowadzenie Zarządzania przez Cele (Management by Objectives/MBO), które zakłada m.in.:

  • rozróżnienie perspektywy czasowej dla systemu celów,
  • wprowadzenie mechanizmów rozliczania celów poprzez bieżące raportowanie,
  • opracowanie i wdrożenie systemu wyznaczania, monitorowania i rozliczania celów organizacyjnych,
  • ustalenie mechanizmu definiowania celów indywidualnych dla wszystkich pracowników w relacji z zajmowanym stanowiskiem i charakterem pracy.

Równolegle będą podejmowane działania obejmujące kadrę zarządzającą, a które dotyczą struktury organizacyjnej uczelni oraz optymalizacji procesów administracyjnych.