Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Dla prowadzących działalność dydaktyczną

Zapewnienie kursów, staży i wizyt studyjnych nauczycieli akademickich umożliwiających wdrażanie nowoczesnych metod kształcenia

  • W zakresie działań wspierających prowadzących działalność dydaktyczną, w ramach IDUB zostanie rozszerzona istniejąca oferta kursów, staży i wizyt studyjnych skierowanej do nauczycieli akademickich PW, w szczególności wizyt studyjno-szkoleniowych w ośrodkach zagranicznych w zakresie podnoszenia kompetencji badawczych lub związanych z nowoczesnymi formami kształcenia, w tym Research Based Education.

Wprowadzenie motywującego systemu wynagrodzenia oraz przejrzystych zasad awansu naukowego, zgodnie z Europejską Kartą Naukowca

  • Dokończenie prac nad regulaminem wynagradzania raz zasad awansu nauczycieli akademickich.

Sformułowanie zasad kompleksowej i elastycznej oceny pracowniczej

  • W ramach realizacji działania zostaną opracowane zasady oceny okresowej dostosowane do potrzeb uczelni badawczej.