Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Konwersja i magazynowanie energii

Siedmiu laureatów konkursu ENERGYTECHDEMO

Data publikacji: 04.04.2024

System do zarządzania infrastrukturą ładowania pojazdów elektrycznych oraz ko-elektrolizer wysokotemperaturowy zintegrowany z wewnętrznym katalizatorem korekcji składu gazu do produkcji paliw syntetycznych - to dwa z siedmiu projektów, które będą realizowane w ramach grantów otrzymanych w konkursie ENERGYTECHDEMO.

Bardzo praktyczna nauka o odnawialnych źródłach energii

Data publikacji: 30.11.2023

Dr inż. Anna Kalbarczyk przy pracy.

W Gmachu Mechatroniki powstaje nowa pracownia laboratoryjna, dzięki której z tematyką praktycznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii będą mogli zapoznać się nie tylko studenci, ale również uczniowie szkół i pracownicy firm. Pracownia otworzy również możliwość realizacji specjalistycznych projektów dla Szkoły Doktorskiej i prac dyplomowych na studiach inżynierskich i magisterskich. Projekt jest realizowany w ramach grantu ENERGYEDULAB IDUB. 

Na PW powstaje ko-elektrolizer wysokotemperaturowy do syntezy paliw sztucznych

Data publikacji: 15.09.2023

Zdjęcie przedstawia członków zespołu pracującego nad ogniwami paliwowymi i elektrolizerami.

Politechnika Warszawska od lat rozwija technologię węglanowych ogniw paliwowych. Kolejnym krokiem w badaniach naukowców PW jest opracowanie ko-elektrolizera do produkcji wysokiej jakości gazu syntezowego.

Wyniki prac naszych fizyków w Journal of Power Sources

Data publikacji: 09.08.2023

Okładka czasopisma naukowego.

W specjalnym numerze czasopisma naukowego poświęconego elektrochemicznej konwersji energii opublikowano nową pracę zespołu dr. hab. inż. Tomasza Pietrzaka zrealizowaną we współpracy z Uniwersytetem Wileńskim. 

Podsumowanie trzech lat działalności POB Konwersja i magazynowanie energii

Data publikacji: 03.07.2023

POB Konwersja i magazynowanie energii

Główne wydarzenia od 2020 r.

Inżynierowie na rzecz społeczeństwa – Tech-Athon

Data publikacji: 22.03.2023

Zdjęcie grupy osób.

Trwa rejestracja członków zespołów na maraton pracy nad praktycznymi rozwiązaniami i demonstratorami w obszarach inżynierii biomedycznej, technologii fotonicznych, cyberbezpieczeństwa i analizy danych oraz konwersji i magazynowania energii. 

Nowe rozwiązanie techniczne dla elektromobilności

Data publikacji: 06.07.2022

Od lewej: dr inż. Maciej Marczewski, inż. Aleksandra Ossowska, mgr inż. Maciej Smoliński

Grupa naukowców z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej opracowała materiały kompozytowe, które pozwolą na stworzenie ogniwa nowej generacji – ogniwa lit-siarka. Badania finansowane były z grantu badawczego IDUB.

Prace nad algorytmami do napędów z synchronicznym silnikiem reluktancyjnym

Data publikacji: 23.05.2022

Silnik reluktancyjny synchroniczny

Intensywny rozwój elektromobilności, w tym głównie bateryjnych pojazdów elektrycznych, motywuje naukowców, w tym z Politechniki Warszawskiej, do prowadzenia badań w zakresie zastosowania synchronicznych silników reluktancyjnych jako napędów w pojazdach elektrycznych.

Pionierskie badania nad biogazami

Data publikacji: 14.04.2022

Rura detonacyjna wykorzystana w badaniach.

Zespół naukowców z Politechniki Warszawskiej opracowuje metodę modelowania wielkości komórki detonacyjnej mieszaniny biogazów z tlenem przy pomocy uczenia maszynowego. Wyniki ich prac stanowią novum w obszarze badań nad detonacją.

Jeśli nie lit, to co? O przyszłości magazynowania energii

Data publikacji: 20.12.2021

Logo podcastu

„To nie jest tak, że za chwilę nie będzie litu na planecie. On będzie po prostu na tyle drogi, aby przestało być opłacalne używanie go w ogniwach litowo-jonowych. Jak ogniowo czy bateria będzie droga to droższy będzie samochód elektryczny, a już w tej chwili ogniwo stanowi 50% ceny samochodu elektrycznego. W związku z czym jest o co walczyć. Ktoś kto będzie potrafił produkować ogniwa, a z nich baterie, będzie konkurencyjny w segmencie samochodów elektrycznych” – to fragment rozmowy z profesorem Markiem Marcinkiem z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, który w ramach programu IDUB prowadzi badania m.in. nad elektrochemicznym magazynowaniem energii w erze post-lithium.

Prąd ze ścieków - nowy odcinek podcastu

Data publikacji: 25.10.2021

Logo podcastu

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy Dariusza Aksamita z Wydziału Fizyki PW z prof. Moniką Żubrowską-Sudoł z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Naukowcy z PW rozwijają badania nad bateriami sodowo-jonowymi

Data publikacji: 03.09.2021

Zdjęcie SEM nanokrystalizowanej próbki o znacznie poprawionej przewodności elektrycznej wykonane przy dużym powiększeniu (100 kX).

Akumulatory sodowe typu Na-ion z biegiem lat cieszą się coraz większym zainteresowaniem, m.in. ze względu na niski koszt ich produkcji i łatwość w pozyskiwaniu surowców. Niestety, z powodu ich kiepskiej żywotności i niesatysfakcjonującej pojemności elektrochemicznej nadal nie stanowią pełnoprawnej alternatywy dla najpopularniejszych i drogich ogniw litowo-jonowych. Naukowcy z PW pracują nad rozwiązaniem tego problemu. Ich projekt badawczy realizowany jest w ramach grantu badawczego ENERGYTECH-1.

Od grantu badawczego do patentu, czyli czym jest regulator wielowątkowy energoelektrycznych układów przekształcania w elektromobilności

Data publikacji: 02.02.2021

Schemat blokowy i wyniki symulacji dla układu napędowego

Do budowy układów regulacji w energoelektronicznych układach przekształcania energii elektrycznej stosuje się dwie metody sterowania, wykorzystujące: kaskadową strukturę regulacji ze sprzężeniami od poszczególnych wyjść obiektu i regulatory ze sprzężeniem od wektora zmiennych stanu obiektu. A gdyby tak te dwie koncepcje połączyć? Przed takim zadaniem stanęli naukowcy z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.