Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Technologie materiałowe

Skrót z działalności POB Technologie materiałowe

Data publikacji: 23.06.2023

POB Technologie materiałowe

Co wydarzyło się przez ostatnie trzy lata?

Nowy odcinek podcastu - dr inż. Rafał Wróblewski

Data publikacji: 15.09.2021

Logo podcastu

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy Dariusza Aksamita z Wydziału Fizyki PW z doktorem Rafałem Wróblewskim, Prodziekanem ds. Studenckich na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW o ultradźwiękowej atomizacji materiałów funkcjonalnych z przeznaczeniem do druku 3D.

Ultradźwiękowe podejście do atomizacji materiałów funkcjonalnych

Data publikacji: 26.05.2021

Efekt wykorzystania sonotrody ultradźwiękowej jako zimnego tygla - obraz ze skaningowyego mikroskopu elektronowego.

Więcej (materiałów poddanych badaniom) za mniej (pieniędzy) – taki efekt osiągnęli naukowcy z Wydziału Inżynierii Materiałowej dzięki innowacyjnemu podejściu do zagadnienia atomizacji materiałów funkcjonalnych. Swoje badania prowadzą w ramach grantu badawczego Technologie Materiałowe-1.

Nowy odcinek naukowego podcastu „Trzy kwadranse z badawczą”

Data publikacji: 25.05.2021

Logo podcastu

Reaktywna forma tlenu jest szkodliwa dla organizmów. Jednak kontrolowane wykorzystanie jej naturalnych właściwości zmienia ją w uniwersalny utleniacz i umożliwia jej wykorzystanie w medycynie, w tym w szczególności w terapii leczenia nowotworów oraz jako uniwersalny, nieinwazyjny środek odkażający. Jak? Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka podcastu.

Teoria potwierdzona badaniami

Data publikacji: 11.05.2021

Dwuwymiarowy dyfraktogram rentgenowski krystalicznej warstwy Pd (a) oraz dyfraktogram warstwy całkowicie stopionej impulsem optycznym (b).

Mogłoby się wydawać, że skoro topnienie materiałów krystalicznych jest jedną z najpowszechniej zachodzących przemian fazowych, polegających na przejściu ze stanu stałego w ciekły, to wiemy o tym zjawisku wszystko. Jednak tak nie jest. Naukowcy z PW pracują właśnie nad dogłębnym zbadaniem mechanizmów przemian pomiędzy fazą krystaliczną a ciekłą.

Naukowcy z PW pracują nad nowatorskim materiałem filtracyjnym

Data publikacji: 08.04.2021

Zdjęcie uzyskanych podczas badań nanocząstek. Źródło: materiały nadesłane

Obecny kryzys związany z pandemią koronowawirusa skierował uwagę naukowców na potrzebę stworzenie hybrydowych filtrów włókninowych, które będzie można wykorzystywać w instalacjach klimatyzacyjnych, czy wentylacyjnych budynków, w szczególności szpitali i innych placówek ochrony zdrowia. Nad takim właśnie rozwiązaniem pracuje zespół badaczy z Politechniki Warszawskiej, który realizuje swój projekt dzięki finansowaniu z grantu badawczego Technologie Materiałowe-1.

W poszukiwaniu nowych metod tworzenia kompozytów

Data publikacji: 19.03.2021

Powierzchnia pęknięcia otrzymanych kompozytów (SiC + 2.5% wag. Ti3C2)

Jedną z największych wad węglika krzemu, materiału o wysokiej twardości, wykorzystywanego m.in. w przemyśle narzędziowym, jest jego niska odporność na kruche pękanie. Najczęściej w celu jej poprawy wytwarza się kompozyty na jego osnowie. Niestety, większość materiałów pełniących rolę umocnienia (kompozytów) i podwyższających odporność na kruche pękanie, jednocześnie obniża inne właściwości węglika krzemu, w tym jego twardość i maksymalną temperaturę pracy materiału. Nieustanie trwają prace nad znalezieniem idealnego rozwiązania tego problemu.

Jak związki boru mogą pomóc w odkażaniu powierzchni?

Data publikacji: 05.03.2021

Zdjęcie z mikroskopu konfokalnego; widoczne jest wnikanie fotouczulacza do wnętrza mikroorgainzmu

Oddziaływanie światła z materią jest jednym z najbardziej fascynujących procesów zachodzących w przyrodzie. Jednym z obszarów, w którym te zjawiska są w szczególności interesujące, jest chemia i fizyka związków fotoaktywnych. Grupa naukowców z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej pracuje nad nową koncepcją zaprojektowania efektywnych fotouczulaczy, których główną rolą jest wytwarzanie reaktywnych form tlenu z docelowym zastosowaniem w procesach oczyszczania wody oraz w medycynie.

Kwestionariusz Przewodniczącego Centrum Badawczego POB - Technologie materiałowe

Data publikacji: 01.09.2020

profesor Marcin Leonowicz, Przewodniczący POB Materials

Zwiększona liczba publikacji w czasopismach o wysokiej punktacji (powyżej 140 pkt.), wzrost liczby projektów badawczych realizowanych we współpracy międzynarodowej, jak również przy udziale przedsiębiorstw przemysłowych. O planach na najbliższe sześć lat opowiada profesor Marcin Leonowicz, Przewodniczący POB Materials.